Våre persienner

Vi leverer både metall og softline med 30 med mer underlist for det perfekte heng. De kan leveres monobetjent med sveiv eller kjede, hvor blending og opptrekk er samlet i en mekanisme. Skråpersiennen kan åpnes/lukkes og heises opp til laveste nivå av overlisten. Vi har også perforerte lameller som gjør det mulig å se ut selv når persiennen er helt lukket. Persienner for overlys/takvindu kan brukes på nesten alle overlys- og takvindu som har en fallvinkel fra 25° og ned til loddrett vinkel. Persiennen er særlig anvendelig på vippbare takvinduer, hvor persiennen følger med vinduet når det åpnes. PC-Persiennen gjør skjermarbeid foran PC-en behagelig, og det gjør ingen synlige huller i lamellene når PC-persiennen er lukket.